Obuka i kurs - kako se formiraju transferne cene


Obuka za transferne cene potrebna je vlasnicima ili zaposlenima u sektoru finansija i knjigovodstva u svim preduzećima u kojima transakcije sa povezanim licima predstavljaju nezaobilaznu stavku u poslovanju. Transferne cene predstavljaju jedno od najsloženijih poreskih i knjigovodstvenih pitanja, sa sobom nosi brojne dileme i obično zahtevaju određene promene u poreskom bilansu preduzeća. Kurs Transferne cene, za samo 1 dan, pružiće vam sva potrebna znanja za formiranje cena u transakcijama sa povezanim licima, izradu studije o transfernim cenama i obezbediti da izbegnete mogućnost osporavanja realizovanih troškova ili obračuna dodatnih prihoda.

KOME JE NAMENJEN KURS TRANSFERNE CENE?
Obuka za formiranje transfernih cena primarno je potreban:
• Osobama zaposlenima na odgovornim pozicijama u sektorima finansija i računovodstva
• Vlasnicima preduzeća koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu
• Računovođama, revizorima, poreskim savetnicima, finansijskim savetnicima
• Svima kojima su potrebna znanja iz oblasti transfernih cena.

KAKO IZGLEDA OBUKA ZA FORMIRANJE TRANSFERNIH CENA?
Obuka traje 1 dan – subotom od 10 do 17 h, odnosno 8 školskih časova gradiva plus dve pauze od 15 min i jedna od pola sata. Predavanja drži Ivana Knežević, diplomirani master ekonomije i iskusan poreski savetnik. Ivana vam, kroz studije konkretnih slučajeva, zanimljiva predavanja i odgovore na pitanja, pruža i stavlja na uslugu sve svoje znanje i iskustvo. Predavanja o transfernim cenama održavaju se u malim grupama, kako bi se obezbedila posvećenost predavača svakom od polaznika.

Tokom predavanja pokrivaju se sledeće teme:
1. pojam transfernih cena
2. utvrđivanje povezanosti između poreskih obveznika primeri povezanih i nepovezanih lica
3. transakcije i njene vrednosti skraćena forma izveštaja
4. principi primene pravila o transfernim cenama
5. kompletna forma izveštaja i funkcionalna analiza
6. analiza uporedivosti
7. metode za proveru transfernih cena i načelo van dohvata ruke
8. metoda uporedive cene na tržištu
9. metoda preprodajne cene
10. metoda transakcione neto marže
11. metoda podele dobiti
12. amadeus program
13. potencijalna područja u poslovanju sa ppl
14. specifičnosti transfernih cena u slučaju prometa usluga
15. specifičnosti u vezi sa nematerijalnom imovinom
16. stalna poslovna jedinica i transferne cene
17. međunarodni ugovori o izbegavanju dvrostrukog oporezivanja
18. zajmovi i krediti između povezanih lica i utanjena kapitalizacija
19. iskazivanje tranfernih cena u poreskom bilansu
20. troškovi koji se priznaju u pb i koji se ne priznaju
21. korekcije u poreskom bilansu

Polaznici dobijaju materijale u elektronskoj formi koje će im biti od velike koristi tokom daljeg samostalnog rada koji mogu započeti odmah nakon kursa za transferne cene.

ŠTA ĆETE MOĆI PO ZAVRŠETKU OBUKE TRANSFERNE CENE?
Po završetku seminara za formiranje transfernih cena polaznik je osposobljen da:

• Prepozna poreske rizike po osnovu transakcija sa povezanim licima
• Prepozna pravni okvir za analizu transfernih cena
• Identifikuje povezana lica
• Pravilno obračuna granicu za izradu kompletne i skraćene Studije o transfernim cenama
• Razume povezanost poreskog bilansa, transakcija sa povezanim licima i Studije o transfernim cenama
• Uradi funkcionalnu analizu u Studiji o transfernim cenama Izabere i primeni odgovarajuće metode za analizu transfernih cena
• Pravilno odredi tržišni raspon kada je to potrebno u analizi transfernih cena
• Prepozna koje podatke treba da koristi u analizi transfernih cena i gde te podatke može pronaći
• Razume koncept pozitivnih i negativnih razlika po osnovu prihoda i rashoda nastalih u transakcijama sa povezanim licima i njihov tretman u utvrđivanju iznosa korekcije poreske osnovice
• Razume sadržaj Studije o transfernim cenama

TOP