O Nama


“FINEKS”, d.o.o., osnovan je 1990. godine i poznat je u stručnim krugovima po pouzdanimi i delotvornim konsultantskim uslugama iz ekonomske sfere, a u poslednje vreme se posebno pripremao za pružanje poreskih usluga.

“FINEKS”, d.o.o. je upisan u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja iz ekonomsko finansijske oblasti (uža specijalnost: računovodstvo, revizija, finansije, finansijsko upravljanje, investicije, procena kapitala), a na osnovu Rešenja Ministarstva pravde i državne uprave br. 740-05-00055/214-22 od 28.02.2014. godine. Isto tako, “FINEKS”, d.o.o, Beograd ima ovlašćenje za procenu vrednosti kapitala velikih preduzeća broj 023-00606/97 od 02.12.1997. godine izdato od strane Ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju Republike Srbije, a shodno odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji (“Službeni glasnik RS” br. 32/97) i Uredbe o bližim uslovima koje mora ispunjavati ovlašćeni procenjivač i uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja (“Službeni glasnik RS” br. 43/97).

“FINEKS”, d.o.o., Beograd je I osnivač Udruženja

sudskih veštaka KOLEGIJUM EKSPERT, Beograd koje ima 25 sudskih veštaka iz svih oblasti

POSEDUJEMO LICENCE ZA KORIŠĆENJE BAZA PODATAKA AMADEUS ( Bureau Van Dijk ), SCORING, I DR.

TOP