Princip 'Van Dohvat Ruke'


Jedan od ključnih pojmova u vezi sa transfernim cenama je i princip 'van dohvata ruke' koji podrazumeva zamenu cene koja je ugovorena između povezanih lica, cenom koja bi bila ugovorena na otvorenom tržištu između nepovezanih lica, pod istim ili sličnim okolnostima. Princip “van dohvata ruke” zahteva da procenu nekontrolisanih transakcija i poslovnih aktivnosti između nepovezanih lica, izvrši poreski obveznik i poreska uprava, kao i da se procene uporede sa transakcijama i aktivnostima povezanih lica.

TOP